April 14, 2023 by wip

Inteligența Artificială și Antreprenoriatul

Progresele în domeniul inteligenței artificiale (AI) influențează companiile și economia în ansamblu, iar cercetarea în domeniul AI se dezvoltă în multe domenii de cercetare în afaceri și management.

 

În comparație, IA a primit relativ puțină atenție în domeniul antreprenoriatului, în timp ce mulți cercetători în domeniul antreprenoriatului sunt de acord că IA va modela probabil această cercetare profund și disruptiv. Relevanța crescândă a AI pentru cercetarea în domeniul antreprenoriatului se manifestă în două dimensiuni:

Prima dimensiune – Aplicațiile IA în lumea reală stabilesc un subiect de cercetare distinct (de exemplu, dacă și cum antreprenorii și companiile lor utilizează și dezvoltă tehnologii bazate pe IA sau cum poate funcționa IA ca un facilitator extern care generează și îmbunătățește rezultatele antreprenoriale).

Cu alte cuvinte, IA schimbă obiectul cercetării în domeniul antreprenoriatului.

A doua dimensiune se referă la utilizarea metodelor de cercetare bazate pe IA, cum ar fi tehnicile de big data sau metodele de prognoză bazate pe IA. Astfel de metode bazate pe IA deschid mai multe căi pentru ca cercetătorii să obțină noi perspective și influențe asupra antreprenorilor și a companiilor lor, care sunt mai dificil de evaluat cu ajutorul metodelor tradiționale.

Cu alte cuvinte, IA schimbă metodele de cercetare.

Procesului antreprenorial este foarte de profund încorporat în incertitudine și oportunitate, și încă trebuie descoperit iar metodele de cercetare susținute de IA ar putea realiza noi descoperiri interesante în acest sens.

Concluzia – domeniul antreprenorial și antreprenorii trebuie să îmbrățișeze cu mai mult entuziasm IA ca subiect și metodă de cercetare. Vă prezentăm un studiu foarte relevant în domeniu. Stay tuned.

Momentan există un proces de cercetare amănunțită a acestui subiect în cadrul Universităților de prestigiu din SUA și Australia, iar despre rezultatele lor sunt sigur că vom auzii cât de curând.

Când vorbim de utilizarea inteligenței artificiale în domeniul nostru, antreprenoriatul de design interior, aceasta poate ajuta la mult mai mult decât la crearea de simulări și modele 3D ale spațiilor. Ai-ul poate fi folosit pentru a analiza preferințele clienților și pentru a sugera soluții personalizate, adaptate nevoilor acestora. De asemenea, algoritmul poate ajuta la optimizarea procesului de planificare și design, reducând timpul și costurile implicate. În final, integrarea inteligenței artificiale în afacerea de design interior poate duce la o creștere a eficienței și calității serviciilor oferite, ceea ce poate consolida poziția companiei pe piață.

This website uses cookies to analyze traffic and enhance your experience. Learn more

Accept